Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Người yêu dấu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Người yêu dấu

Cảm âm Người yêu dấu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Người yêu dấu – Vạn Lý Sầu
Re2 fa2 la2, sib2 la2 la re2 fa2 la2 sol2
Sol2 la2 sib2 la2, re2 fa2 sol2 fa2 mi2, la sol2 fa2 mi2 re2 mi2
Re2 fa2 la2, sib2 la2 la re2 fa2 la2 sol2
Sol2 la2 sib2 la2, re2 fa2 sol2 fa2 mi2, la sol2 fa2 mi2 re2

Re2 re2 fa2 re3 do3 re3, do3 sib2 la2 sib2 do3 la2 do3
Sib2 la2 sol2 la2 sib2 sol2 sib2, la2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2, fa2 sol2 re2 mi2

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply