Hoc Sao Pixcel

Cảm âm vén rèm châu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm vén rèm châu

Cảm âm vén rèm châu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

S R’ D’ SIB LA S S F R_D
SIB F’ MM’ R’ D’ R’
R’ F’ S’ F’ R’ D’, SIB D’ R’ D’ SIB S F S
S SIB L R D’ SIB S

S R’ D’ SIB LA S S F R_D
SIB F’ MM’ R’ D’ R’
R’ F’ S’ F’ R’ D’, SIB D’ R’ D’ SIB S F S
S SIB L R D’ SIB S

F’ S’ F’ M’ D’ R’ S
L SIB F’ M’ R’ D’ SIB D’ R’
F’ S’ F’ M’ D’ R’ D’
R’ D’ S, R’ D’ S F S

S R’ D’ SIB LA S S F R_D
SIB F’ MM’ R’ D’ R’
R’ F’ S’ F’ R’ D’, SIB D’ R’ D’ SIB S F S F
S SIB L R D’ SIB S

Cảm âm Vén rèm châu
Sáng tác: Hoắc Tôn
Chuyển soạn cho sáo: Thầy Minh Dương.

Leave a Reply