Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài 九月九的酒

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài 九月九的酒

Cảm âm bài 九月九的酒

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm bài 九月九的酒

Sol Đố Rê Rê Đố

Fa Fa Rề Fa Lá Sol

Sol Đố Đố Rề Đồ, Fa Fa Rê Rê Đồ

Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô

Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol

La La La La Sol Rề, Sol Sol Sol Đố

Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô

Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol

La La La La Sol Rề, Sol Fa Rề Rề Đồ

Leave a Reply