Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi (tone cao)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi (tone cao)

Cảm âm bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi (tone cao)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đô fa la đố, fa mi la đố
Đố rế mí fá mí rế đố
La sol fa fa fa, la sol fa fa fa
Sol la sol fa rê la sol
Đô fa la đố, fa mi la đố
Đố rế mí fá mí rế đố
La sol fa fa fa, la sol fa fa fa
Sol la sol rê mi sol fa
Đố la sol fa la đố mi
Rê mi rê mi rê đô la
Đố la sol fa đố mi
Rê mi fa fa fa sol la sol

Leave a Reply