Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
0
229
cam am tinh xua nghia cu

La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê la la…
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê fa fa…
La sol la đô’……..
la sol fa rê……
fa sol la…..
(Sol la) rê sol……
xib (sol la)…..
fa (rê đô)

Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..
Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..

Gửi phản hồi