Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

D’ D’ D’ D’ L F S L F.
F R F S L F R D.
D’ D’ D’ D’ L F S L F.
F R F S L F R S.
R F F F S L L.
S L Xib L S F F R L.
R F F F S F S L L.
S L Xib L S F F R D’.

D’ L D’ R’ D’ F S L F.
F’ S’ F’ R’ L D’.
R’ D’ R’ F’ R’ D’ L L.
L S L D’ L S F L S.

D’ L D’ R’ D’ F S L F.
F’ S’ F’ R’ L D’.
R’ D’ R’ F’ R’ D’ L L.
L S L D’ L S F R F.

Nhạc Hoa.​

Ngoài Cảm âm Gió Thổi Bên Trời, các bạn có thể tìm thấy cảm âm nhạc Hoa tại: https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/

Leave a Reply