Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hoa bằng lăng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Hoa bằng lăng

Cảm âm Hoa bằng lăng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Hoa bằng lăng

          (追风的女儿)

风 来 云 也 到 , 雨 也…落了

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui

Rê La La Đố2 La , Fa Lá …Fa Sol

云 一 被 风 拥 抱  就 哭 了

Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi

Fa Rê Fa Sol Lá Lá Lá Đồ Rê

再 也 忘 不 了 你 对 我 的 好

Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng

Rê La La Đố2 La Đô2 Rế2 Đô2 Fa Sol

被 你 骗 到 连 天 荒 也 老

Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân

Fa Rề Fa Sol Lá Lá Lá Đồ Rê

 

ĐK:

雨 在 风 中 飘….泪 在 我 的 眼 中 逃

Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai

Rế2 La Rế2 Fá2 Rế2… Đố2 Fa Sol Rề Sol Lá Sol

逃 到 天 涯 海 角…找 不 到

Em giờ đây nỡ quen mối tình giàu

Đố2 Sol Đố2 Rế2 Đô2…Sol Fa Sol Lá

我 在 雨 中 找 …爱 你 原 来 是 个 牢

Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau

Rê2 La Rê2 Fá2 Rê2 …Đô2 Fa Sol Rề Sol Lá Sol

雨 一 停 我 也…不 见 了

Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau

Đố2 Sol Đố2 Rế2 Mí2 Là… Fá2-Mi2 Rê2…

Leave a Reply