Cảm âm Người đến từ triều châu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3,22 out of 5)
Loading...
0
441
cam am nguoi den tu trieu chau

Sol La Đố2..La Sol Đố2 Đố2 La-Sol Mi…

Sol Sol La..Đố2 Sol Mí2 Mí2-Rế2 Đố2 Rế2…

Đố2 Rế2 Mí2 Mí2 Rế2-Mí2-Rế2 Đố2…

La Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 La Sol..

Mi Sol La La La Sol La Sol Đồ Mi Rê…

Đồ Rê Mi..Sol Sol Mi Đố2 Rế2-Đố2 La..La-Sol La

Đố2 Mí2-Sól2..Mí2 Đố2 La Đố2 Mí2 Rế2…

Mí2-Rế2 Đố2.. Rế2-Đố2 La

Đố2 Mi Sol Đố2 Đố2  La-Sol Mi Sol….

Sol La Đố2 Rế2-Đố2 La

Mí2 Mí2 Mí2 Mí2 Rế2

Đố2 La..Mí2 Rế2 Mí2-Rế2 Đô2-La Đố2.

Gửi phản hồi