Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tây Vương nữ quốc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (81 votes, average: 3.31 out of 5)
Loading...
Cảm âm Tây Vương nữ quốc

Cảm âm Tây Vương nữ quốc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:


Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê
Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đồ
Rê Mi Sol La Rê Fa

ĐK :
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố Rế
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đô
Rê Mi Sol La Rê Fa

 

Cảm âm Tây Vương nữ quốc

2 Comments

  1. ronal dong Tháng Tám 24, 2016 Reply
  2. Duong Nhật Quang Tháng Mười 6, 2017 Reply

Leave a Reply