Cảm âm Tây Vương nữ quốc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (81 votes, average: 3,31 out of 5)
Loading...
2
809
Cảm âm Tây Vương nữ quốc
Cảm âm Tây Vương nữ quốc


Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê
Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đồ
Rê Mi Sol La Rê Fa

ĐK :
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố Rế
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đô
Rê Mi Sol La Rê Fa

 

Cảm âm Tây Vương nữ quốc

2 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi