Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4.25 out of 5)
Loading...
Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

(nhạc Tây Du Ký)

 

Rề La Đố2 La Rề Fa
Rề Fa Rề Fà Lá, La Sol La Fa Rề
Là Đố2 Rế2 Rế2 Rế2 Là Đố2
Là Đố2 Là Đố2 Rế2 ,Rế2 Rế2 Là Đố2
Đố2 Rề Đố2 Rề La La Fà..
Sol Sol Sol Fa Sol Lá Đố2 Rế2
Lá2… Là.. Lá2 …Là
Lá2 Là..Lá2 Là..Lá2..Là
La Sol Fa Sol La Đố2 Rê2

Leave a Reply