Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thanh hoa sứ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Thanh hoa sứ

Cảm âm Thanh hoa sứ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Thanh hoa sứ

              (青花瓷)

 

Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl

Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2

Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 Mí2 Sól2 Mi2

Mí2 Mí2 Mí2 Rê2,Rê2 Rê2 Rê2 Rê2,Đồ2 Rê2

 

Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl

Sòl La Mí2,Sól2 Sól2 Mi2,Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Đồ2 Đồ2

Rế2 Đô2 Rê2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đô2 Là Rế2 Đô2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Đô2

ĐK:

Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2

Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2

Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2

Đồ2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đồ2 Rê2 Mí2 Sól2 Mi2

 

Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2

Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2

Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2

Sól2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Đồ2

Leave a Reply