Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (49 votes, average: 3,37 out of 5)
Loading...
3
476
Cảm âm Buồn của anh

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa

3 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi