Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (48 votes, average: 3.33 out of 5)
Loading...
Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa

3 Comments

  1. nam Tháng Tám 6, 2016 Reply
    • Học Sáo Online Tháng Mười 22, 2016 Reply
  2. khương Tháng Tám 24, 2017 Reply

Leave a Reply