Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 3,17 out of 5)
Loading...

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

2 Comments

  1. nam Tháng Tám 6, 2016 Reply
    • Học Sáo Online Tháng Mười 22, 2016 Reply

Leave a Reply