Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Trường tương tư

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Trường tương tư

Cảm âm Trường tương tư

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2

Rê2 Fá2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol

Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề

Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Fà Sol Đố2 La Sol

 

Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2

Rê2 Fá2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol

Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề

Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Đố2 La Sol Fa Rề Đồ Fa

 

Là Đô2 Rê2 Fá2 Mí2 Rê2 La Đô2 Rế2 Là

Rế2 Đô2 La Sol Lá Sol Rề Fa Sol Lá

Là Đô2 Rê2 Fá2 Rê2 Fa2 Sól2 Fa2 Rề2 Rề2

Rề2 Fa2 Lá2 Sol2 Fa2 Rề2 , Fá2 Là Rế2 Đô2

 

Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2

Fá2 Mi2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol

Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề

Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Đố2 La Sol Fà

Leave a Reply