Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

              (雪花神剑)

Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê

Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La

Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là
Lá Sol…Sol Fa Mi Rê..Đồ Rê

Rề Mí Fá…Mí Fá Mí…Rê Đồ Rê … Đồ Rê
Rề Mí Fá…Mi Fá Mi Rê Đô Là…Sol La
Lá Sol…La Sol La Sib, Rế Fá..Fa Sol..

Lá Rế Mí Fá Fá Fá Mí Rế Mí

Rề Mi Fa Mi Fá Mi Rê Đồ Rê Rê Đồ Rê
Rề Mi Fá Mi Fá Mi Rê Đố Là…Sol La
Lá Sol..Sol La Sib Rế Fá Mí Rế
Rế Đô Là Đô Rế Đố La Đố Rế

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

2 Comments

  1. Nhóc's mập's Tháng Mười Hai 3, 2016 Reply
    • Học Sáo Online Tháng Mười Hai 3, 2016 Reply

Leave a Reply