Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
2
379
tuyet hoa than kiem

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

              (雪花神剑)

Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê

Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La

Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là
Lá Sol…Sol Fa Mi Rê..Đồ Rê

Rề Mí Fá…Mí Fá Mí…Rê Đồ Rê … Đồ Rê
Rề Mí Fá…Mi Fá Mi Rê Đô Là…Sol La
Lá Sol…La Sol La Sib, Rế Fá..Fa Sol..

Lá Rế Mí Fá Fá Fá Mí Rế Mí

Rề Mi Fa Mi Fá Mi Rê Đồ Rê Rê Đồ Rê
Rề Mi Fá Mi Fá Mi Rê Đố Là…Sol La
Lá Sol..Sol La Sib Rế Fá Mí Rế
Rế Đô Là Đô Rế Đố La Đố Rế

2 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi