Hoc Sao Pixcel

cảm âm Nhạc Khúc Tri Ân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Nhạc Khúc Tri Ân

cảm âm Nhạc Khúc Tri Ân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Nhạc Khúc Tri Ân
đô rê mi mi rê mi fa sol ,sol la si đố ,đố si la sol
mi sol fa fa mi fa la mi fa ,mi rê fa# sol la sol
đô rê mi mi rê mi fa sol,sol la si đố đố si la sol
đô la la la si đố rế ,sol đố si la la si đố rế
sol mi đố đố đố si la la si đố rế rế ,rế si la sol
mi la la la la la la si đố si si la đố rế
đk
sol đố đố si đố mí si,mi mi la la sol la đố la đố sol
mi sol fa fa mi fa mi sol la mi mi rế# mi fa sol sol la la đố si la sol
sol đôs đố si đố mí si,mi mi la la sol# la đố sol
mi sol fa fa mi fa sol la fa mi mi rê# mi fa sol mi rê mi fa sol la si đố
(bài hát kỷ niệm 400 năm dòng Tên đến Việt Nam)​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply