Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Nhạc Phim Khát Vọng (Ké wang)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Nhạc Phim Khát Vọng (Ké wang)

Cảm Âm Nhạc Phim Khát Vọng (Ké wang)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm Âm Nhạc Phim Khát Vọng (Ké wang)
dùng sáo trúc tone đô hoặc tone son trầm tùy vào beat
Quy ước: Note by Thaptoan87 (07.2015)
+ d=đồ, r=rê, m=mi… s=sol, x=xi… Quãng 2; 3 thêm số 2; 3…
+ lb=la giáng, xb=xi giáng (note giáng thêm b, thăng thêm #)
+ -d2,r2- : là ký hiệu vuốt (đô 2 vuốt qua rê 2) trong một từ bài hát

1:
You you sui (ah)~ yue.. Yu shuo dang, nian hao kun huo.
S,L-L-R2-(D2,R2)-R2,M2.. -M2-S2-D2, -X,L-S,L-M,S-L.
Yi,, zhen,, yi (iz,,) huan.., nan qu (hez,,) she,
R,M,, -S,, -L-(R2,L)-D2.., -S,L-D2,L- (M2,S2,M2,,) -R2.
Bei huan li,, he.. dou ceng,, jing you,, guo..
R2,M2-M2-S2 -M2,S2,L2.. -L2,S2 -M2,, -M2,R2,M2 -L-D2..
Zhe yang,, zhi zhe,, jiu jing wei shen me..?
L,D2-R2,, -M2,S2-D2,, -X,L-S-L-M-S-S,L..?

Man man ren sheng lu,,, (uz) shang xie qiu (uz),, suo..
S2-S2-S2-M2,S2-L2,, -(S2,L2)-X2-X2-L2,S2- (L2),, -M2..
Xin zhong,, ke wang,, zhen cheng de sheng (uz) huo..
R2,D2-R2,, R2,M2-L,, -L,D2-R2-L-D2 -(S2,M2)-R2..
Shui neng gao su wo,,, Shi dui hai shi cuo?
S2-S2-S2-M2,S2-L2,, -(S2,L2)-X2-X2-L2,S2- (L2),, -M2..
He xun nan lai,, bei wang de ke.
L,D2-R2,, -M2,S2-D2,, -X,L-S-L-M,, -S-L..?

2:
You you sui (ah)~ yue.. Yu shuo dang, nian hao kun huo.
S,L-L-R2-(D2,R2)-R2,M2.. -M2-S2-D2, -X,L-S,L-M,S-L.
Yi,, zhen,, yi (iz,,) huan.., nan qu (hez,,) she,
R,M,, -S,, -L-(R2,L)-D2.., -S,L-D2,L- (M2,S2,M2,,) -R2.
Bei huan li,, he.. dou ceng,, jing you,, guo..
R2,M2-M2-S2 -M2,S2,L2.. -L2,S2 -M2,, -M2,R2,M2 -L-D2..
Zhe yang,, zhi zhe,, jiu jing wei shen me..?
L,D2-R2,, -M2,S2-D2,, -X,L-S-L-M-S-S,L..?

Man man ren sheng lu,,, (uz) shang xie qiu (uz),, suo..
S2-S2-S2-M2,S2-L2,, -(S2,L2)-X2-X2-L2,S2- (L2),, -M2..
Xin zhong,, ke wang,, zhen cheng de sheng (uz) huo..
R2,D2-R2,, R2,M2-L,, -L,D2-R2-L-D2 -(S2,M2)-R2..
Shui neng gao su wo,,, Shi dui hai shi cuo?
S2-S2-S2-M2,S2-L2,, -(S2,L2)-X2-X2-L2,S2- (L2),, -M2..
He xun nan lai,, bei wang de ke.
L,D2-R2,, -M2,S2-D2,, -X,L-S-L-M,, -S-L..?
==
En yuan wang que, liu xia zhen qing cong tou shuo.
S,L-L-R2-(D2,R2)-R2,M2.. -M2-S2-D2, -X,L-S,L-M,S-L.
Xiang ban ren jian wan jia deng huo.
R,M,, -S,, -L-(R2,L)-D2.., -S,L-D2,L- (M2,S2,M2,,) -R2.
Gu shi bu duo. Wan ru ping chang yi duan ge.
R2,M2-M2-S2 -M2,S2,L2.. -L2,S2 -M2,, -M2,R2,M2 -L-D2..
Guo qu,, wei (ei) lai.. gong (ozg),,, (õng) zhen zhuo…
L,D2-R2,, -M2-S2-D2.. -X,L-S,,, -L,M -M,S -S,L…
Guo qu,, wei (ei) lai.. gong (ozg),,, (õng) zhen zhuo…
L,D2-R2,, -M2-S2-D2.. -X,L-S,,, -L,M -M,S -S,L…

END!
Cuối cùng là chia sẻ BEAT:
Khat Vong Kewang – Beat C5
https://drive.google.com/…/0B17dKQj39eEmRkFKXzZpUVdXd…/view…
Khat Vong Kewang – Beat G4
https://drive.google.com/…/0B17dKQj39eEmdXBNLU5tUVVCW…/view

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply