Hoc Sao Pixcel

Cảm âm nhạc Phim Tiên Kiếm Vấn tình 笛子 플루트 !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm nhạc Phim Tiên Kiếm Vấn tình 笛子 플루트 !

Cảm âm nhạc Phim Tiên Kiếm Vấn tình 笛子 플루트 !

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
nhạc Phim Tiên Kiếm Vấn tình 笛子 플루트 !
bài có nhiều Bb , Eb nên ghi luôn cho ae nào tâm trạng buồn.. mê Tiêu !
la sol la sib do2 sib la sol re
la sol la sib do2 fa fa2 mib2 re2
do2 re2 sol mib2
sib do2 re2 re
re fa sol re2 do2 la sol

la sol la sib do2 sib la sol re
la sol la sib do2 fa fa2 mib2 re2
do2 re2 sol mib2
sib do2 re2 sol2
sol la sib fa2 la sib sol

sol2 sib la la la sol2 la2 fa2 sib
sol la sib sol2 fa2 re2 do2 do2 re2 fa2 re2
sol2 sib la la la sol2 la2 fa2 sib
sol la sib fa2 la sib sol

bài thổi bằng sáo dizi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply