Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm – Nhạc thiền

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm – Nhạc thiền

Cảm âm Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm – Nhạc thiền

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm – Nhạc thiền
by DiLinh
la đô2 rê2 mi2 son mi la
mi2 son2 la2, son2 mi2 son2 rê2 fa2 mi2
đô2 rê2 mi2-son2 mi2 rê2
đô2 rê2 mi2-son2 mi2 la
la đô2 rê2 mi2 đô2 rê2 son mi

la đô2 rê2 mi2 son mi la
mi2 son2 la2, son2 mi2 son2 rê2 fa2 mi2
đô2 rê2 mi2-son2 mi2 rê2
đô2 rê2 mi2-son2 mi2 la
la đô2 rê2 mi2 đô2 rê2 son mi

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply