Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Nhỏ Ơi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Nhỏ Ơi

Cảm âm Nhỏ Ơi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cam âm: Nhỏ Ơi
sol-la la đố la sol. xi rế sol la la
la la đó la sol. xi xi xi mí mí
la la mi rế rế. xi la sol la xi mi
mi sol-la

sol-la la đố la sol. xi rế sol la la
la la đó la sol. xi xi xi mí mí
la la mi rế rế. xi la sol la xi mi
mi la

la la mi rế rế.xi la sol sol la sol mi
. xi xi la xi re. mi mi la mi re. mi la

la la đố la sol.xi rế sol la la
la la đó la sol. xi xi xi mí mí
la la mi rế rế. xi la sol la xi mi
mi la

la la đố la sol. xi rế sol la la
la la đó la sol. xi xi xi mí mí
la la mi rế rế. xi la sol la xi mi
mi la
Hac

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply