Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Niệm Khúc Cuối.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Niệm Khúc Cuối.

Cảm âm Niệm Khúc Cuối.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Niệm Khúc Cuối.
By Ngấn Lệ Sầu.

D F F F-S S S S S-L L F F.
F D’ D’ D’ D’ R’ R’ D’ R’ D’ D’.
D’ R’-F’ F’, R’-F’ F’ D’ D’, D’-R’ R’ S-L L,
D’ D’ F F.
R R-F, R R-F F F-S, F F-S F F.

D F F F-S S S S S-L L F F.
F D’ D’ D’ D’ R’ R’ D’ R’ D’ D’.
D’ R’-F’ F’, R’-F’ F’ D’ D’, D’-R’ R’ S-L L,
D’ D’ F F.
R R-F, R R-F F F-S, F F-S F F.

R’-F’ F’ F’, R’-F’ F’ F’ R’-F’.
R’-F’ F’, R’-F’ F’ D’ D’.
D’ D’ L L, Xib Xib S S, M S D’ D’.
R’-F’ F’ F’, R’-F’ F’ F’ R’-F’.
R’-F’ F’, R’-F’ F’ D’ D’.
D’ D’ L L, Xib Xib S S, S-L L F F.

D F F F-S S S S S-L L F F.
F D’ D’ D’ D’ R’ R’ D’ R’ D’ D’.
D’ R’-F’ F’, R’-F’ F’ D’ D’, D’-R’ R’ S-L L,
D’ D’ F F.
R R-F, R R-F F F-S, F F-S F F.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply