Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Nơi Đảo Xa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Nơi Đảo Xa

Cảm âm Nơi Đảo Xa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Nơi Đảo Xa
Tác giả: Thế Song
Sáo Trúc: Hai Pham

Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
Re Mi Fa Re La Re, Re Mi Fa Do Sol La
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ¬ng mang tình thươ¬ng quê nhà
Re Sol La Do La La Re Do Re Mi Re Mi Re La
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
La Sol Fa La Re Do Re
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v¬ượt qua
La Re Sol Fa Fa Sol Fa Sol Mi La
Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
Sol Fa Re La Re Fa La Re Fá Fà
Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
La Sol Fa La Sol Fa Do Do# Re
Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
La Sol Fa Sol Fa Do Re Re Fa Sol Sol Sol
Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
Mi Sol Mi Re Sol Mi Re Do Re La Do Do Fa
Ơi ánh mắt em yêu như¬ bien xanh như¬ troi xanh trong nắng mới
Mi La La Mi Mi Re Do Mi Re Do Re Re Re# Mi
Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
La Mi La Re Do La La Do Mi Mi
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
La Mi La Re Do La La Do Re Re
Đây con tầu xa khi, đây con tầu xa khơi
Mi Re Do Mi Mi, Mi Re Do Re Re

Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi

NƠI ĐẢO XA
Sáng tác: Thế Song

R2 M2 F2 R2-L R2, R2 M2 F2 D2 l-S-L
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
R S L-D2 L L, R2 D2 R2, M2 R2 M2 R2 s-L
Từ mảnh đất quê ta, giữa đại dương, mang tình thương quê nhà
L-S F L, R2 D2 R2
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
L R2 S2 F2 F2, S2 F2 S2, M2 s2-L2
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua
f2-S2 F2 R2 s-L, R2 F2 s-L, R2 F2 F
Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền
L S F L, S F D2, D#2 R2
Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
L2 S2 F2 S2, F2 D2 R2 R2 F2 S2, S2 S2
Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
M2-S2 M2 R2 S2, M2 (R2) D2 R2 L L D2 F2
Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
M2… L2 L2 M2 M2, (R2) D2 M2, (R2) D2 R2, R2 R#2 M2
Ơi… ánh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong nắng mới
L2 M2 L2 R2, D2 L L D2 M2 M2
Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
L2 M2 L2 R2 D2 L L D2 R2 R2
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
M2 (R2) D2 M2 M2, M2 (R2) D2 R2 R2
Đây con tầu xa khi, đây con tầu xa khơi

Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển
Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
beat

Nguồn: Sáo trúc VN

Gửi phản hồi