Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Nỗi Lòng Người Tha Hương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Nỗi Lòng Người Tha Hương

Cảm Âm Nỗi Lòng Người Tha Hương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
NỖI LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ R
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S F S Đ2 L
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ R
L L L S L Đ2 R
Đ R F S S S L Đ2 R2

ĐK:
R2 F2 R2 Đ2 R2 Đ2 L Đ2 R2 Đ2
S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S F R
Đ R S L S S F S Đ2 L
L S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S L
R2 F2 R2 Đ2 R2 Đ2 L Đ2 R2 Đ2
S L Đ2 R2 Đ2 Đ2 L S F R
Đ R S L S S F S Đ2 L
L S L Đ2 R2 R2 Đ2 L-S F R

trích haihoang113​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply