Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Numb Linkin Park

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Numb Linkin Park

Cảm âm Numb Linkin Park

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Sáo Trúc Numb Linkin Park
Mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 do2
mi2 mi2 re2 do2 re2
mi2 mi2 re2 do2 re2

Mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 do2
mi2 mi2 re2 do2 re2
mi2 re2 re2 do2 re2 Mi2…

Mi2 mi2 la2 la2 so2 mi2
Mi2 mi2 la2 la2 so2 mi2 fa2 sol2

Chorus :
La2 La2 La2 Sol2 La2
La2 La2 La2 Si2 Sol
La2 la2 sol2 la2 la2
La2 la2 la2 sol2 la2

La2 La2 La2 Sol2 La2
La2 La2 La2 Si2 Sol
La2 la2 la2 sol la2
La2 la2 la2 sol2 la2

L2 :
La2 la2 la2 la2 sol2 la2 sol2 sol2 sol2
La2 sol2 sol2 sol2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2 mi2
La mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 do2
Mi2 mi2 re2 do2
Mi2 re2 re2 do2 re2 mi2….

Mi2 mi2 la2 la2 so2 mi2
Mi2 mi2 la2 la2 so2 mi2 fa2 sol2
Mi2 mi2 mi2 la2 la2 sol2 mi2
Mi2 mi2 mi2 do3 si2 do2 si2 l2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi