Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Phó Thác

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Phó Thác

Cảm âm Phó Thác

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Phó Thác

trích bạn Đức Nam Đinh

Chúa ơi hồn con,
L Sol F Đ2
xin phó thác trong tay chúa luôn,
Đ2 F2 F2 M2 R2 R2-M2 Đ2
những khi vui mừng,
Đ2-R2 Đ2 Si L
hoặc những lúc con đau buồn.
F SIB SIB L SIB SOL
Mỗi khi đời con, gặp những nỗi lo âu khó khăn,
L Sol F Đ2, Đ2 F2 F2 M2 R2 R2-M2 Đ2
và mỗi khi tim con ngập tràn.
L Đ2-R2 Đ2 SIB L SOL F
hạnh phúc dâng Người.
SOL L SIB SOL F
ĐK:
Chúa ơi con tuy mọn hèn,
F2 F2 F2 MI2 R2 Đ2
vấp ngã đã bao nhiêu lần,
Đ2-R2 R2 R2 Đ2 SIB L
tội lỗi cám dỗ con luôn mãi,
F SIB SIB SIB L Đ2 F2
đã khiến hồn con xa Chúa ơi,
F2 F2 R2 M2 F2 SOL2-L2 SOL2
nhưng tim con nay sẵn sàng,
F2 F2 F2 MI2 R2 Đ2
đón Chúa đến ban ơn lành,
Đ2-R2 R2 R2 Đ2 SIB L
tha thứ hết bao lỗi lầm,
SIB SIB SIB L SOL F
và thánh hóa tâm hồn con.
F F-SOL SOL F M F
———–
cảm âm phó thác

trích bạn
Anthony Đào Duy
Mí rê đồ son, son đố đô si la si son.
la son fa mi, đồ fa fa mi fa rê
mi rê đồ son, sôn đố đố si la si son,
mì la son fa mi rê đồ, mi fa rê đồ
đk: đố đố đố si la son,
la la la son fa mi, đồ fa fa fa mi la đố, đố si là si đô mí rê
đô đô đô si la son, la la la son fa mi, fa fa fa mi rê đồ, đồ rê rê đô si đô.
——-

hoặc phó thác
trích bạn
Anthony Đào Duy

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply