Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Quên Người Đã Qúa Yêu – Hà Duy Thái.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Quên Người Đã Qúa Yêu – Hà Duy Thái.

Cảm âm Quên Người Đã Qúa Yêu – Hà Duy Thái.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Quên Người Đã Qúa Yêu – Hà Duy Thái.
Note: Ngấn Lệ Sầu.

S D’-R’ D’-Xib-D’, D’ Xib D’ D’.
F D’ D’ D’ Xib L S.
S D’ R’, D’ R’ D’ D’ D’.
Xib Xib D’ F’-S’ F’ R’ F’ R’.
R’ R’ R’ D’ R’, D’ D’ D’ Xib D’,
D’ D’ Xib D’, Xib Xib D’ D’ D’
Xib Xib Xib L Xib.
R’ R’ D’ D’ R’, D’ D’ D’ Xib D’,
D’ D’ Xib D’, Xib Xib F’ S’ F’
F’ R’ F’ S’.

F’ S’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’ F’ F’ F’ F’ S’ F’ R’.
D’ R’ R’ R’ D’ Xib Xib F’-S’ F’ R’-D’.
F’ F’ F’ F’ S’ L’ L’ L’ F’ Xib’ L’ S’.

F’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’ F’ F’ F’ F’ S’ F’ R’.
D’ R’ R’ D’ Xib Xib Xib F’-S’ F’ R’-D’.
F’ F’ F’ F’ F’ R’ F’ S’.
——————————————
R’ R’ R’ D’ R’, D’ D’ D’ Xib D’,
D’ D’ Xib D’, Xib Xib D’ D’ D’
Xib Xib Xib L Xib.
R’ R’ D’ D’ R’, D’ D’ D’ Xib D’,
D’ D’ Xib D’, Xib Xib F’ S’ F’
F’ R’ F’ S’.

F’ S’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’ F’ F’ F’ F’ S’ F’ R’.
D’ R’ R’ R’ D’ Xib Xib F’-S’ F’ R’-D’.
F’ F’ F’ F’ S’ L’ L’ L’ F’ Xib’ L’ S’.

F’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’ F’ F’ F’ F’ S’ F’ R’.
D’ R’ R’ D’ Xib Xib Xib F’-S’ F’ R’-D’.
F’ F’ F’ F’ F’ R’ F’ S’.

F’ S’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’…. F’ F’ R’ D’ R’-F’ R’ F’-S’.
(S’-L’ S’ F’)
L’ L’ L’ F’ Xib’ L’ S’.

F’ S’ F’ S’ S’ S’, R’ R’ D’ R’-F’ F’.
D’ D’ R’ F’ F’ F’ F’ F’ S’ F’ R’.
D’ R’ R’ D’ Xib Xib Xib F’-S’ F’ R’-D’.
F’ F’ F’ F’ F’ R’ F’ S’.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply