Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Quốc Ca

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Quốc Ca

Cảm âm Quốc Ca

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
QUỐC CA

Đoàn quân việt nam đi,chung lòng cứu quốc
Rê mi rê son son, la son si si
Bước chân dồn vang trên đường gập gềnh xa
La son mi son son mi rê la rê
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Son la si si si la son rê
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Si son la la si pha rê son
Đường vinh quang xây xác quân thù
Si đô rê rê mi rê mi
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu
Si la son rê pha pha la son
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
Si đô rê rê mi rê la
Tiến mau ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên
Si la son son rê, rê si, son mi rê
Nước non việt nam ta vững bền
Si la rê la la si son

Beat dùng tone đô c5

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply