Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Rước Đèn Tháng Tám

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Rước Đèn Tháng Tám

Cảm âm Rước Đèn Tháng Tám

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm bài Rước Đèn Tháng 8 (Tết Trung Thu)
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
đố sol sol đố mi fa sol
Em rước đèn đi khắp phố phường
sol la mi fa sol mi đồ
Lòng vui sướng với đèn trong tay
mi fa sol la mi fa sol
Em múa ca trong ánh trăng rằm
sol la sol fa mi re đồ

Đèn ông sao với đèn cá chép
đồ mi mi sol đồ sol sol
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
mi la la đố sol rế rế
Em rước đèn này đến cung trăng
đố rế mi rê la sol sol
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
đồ mi mi sol đồ sol sol
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
mi la la đố sol rế rế
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
đố rế mi rê la sol đô

beat tone đô
http://adf.ly/1dxRFa

————————-
RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM
Sáng tác: Vân Thanh
D2 S S D2 M F S
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
S L M F S M (r) D
Em rước đèn đi khắp phố phường
M F S L M F S
Lòng vui sướng với đèn trong tay
S L S F M (R) D
Em múa ca trong ánh trăng rằm

D M M S D S S
Đèn ông sao với đèn cá chép
M L L D2 S R2 R2
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
D2 R2 M R L S S
Em rước đèn này đến cung trăng
D M M S D S S
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
M L D2 S R2 R2
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
D2 R2 M R L S D
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply