Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Sắc Trăng Ở Hồ Sen (荷塘月色 高清)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Sắc Trăng Ở Hồ Sen (荷塘月色 高清)

Cảm âm Sắc Trăng Ở Hồ Sen (荷塘月色 高清)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Sắc Trăng Ở Hồ Sen-Sáo Dizi-(荷塘月色 高清)
trích Đại Nguyễn
F~ , D’ F D’ F S L
F~ , D’ F D’ F S S
F~ , D’ F D’ S F R
R-D F S F , D’ F D’ F R F

F F R D, R F , F S L .
S S F S , S D’ D’ ,L-L S L .
F F R D , D’ L-S-L-S F .
S S , F S S L S F R S F .

F F R D, R F F , S L .
S S F S , S D’ D’ ,L-L S L .
F F F R D, D’ L-S-L-S F .
S S , F S S L S F R S F .

L-D’ , D’ D’~ D’ R’ D’ L S F .
R’ F’ R’ D L-S , F R S , S L S .
L-D’ , D’ D’~ D’ R’ D’ L S F .

R F R D S , L F

F~ , D’ F D’ F S L
F~ , D’ F D’ F S S
F~ , D’ F D’ S F R
R-D F S F , D’ F D’ F R F

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply