Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG và karaoke

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm sáo trúc ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG và karaoke

Cảm âm sáo trúc ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG và karaoke

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG
dùng sáo đô, son trầm, dizi, sáo bầu, tiêu bát khổng

Fa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2, la do2 la sol la fa
Fa fa sol la do2 re, re re fa la sol-fa-sol
Fa sol fa sol fa la
Fa sol fa sol sib la

Fa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2, la do2 la sol la fa
Fa fa sol la do2 re, re re fa la sol-fa-sol
Fa sol fa sol fa re.

Fa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2, la do2 la sol la fa
Fa fa sol la do2 re, re re fa la sol-fa-sol
Fa sol fa sol fa la
Fa sol fa sol sib la

Fa fa sol la do2 re2, re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2, la do2 la sol la fa
Fa fa sol la do2 re, re re fa la sol-fa-sol
Fa sol fa sol fa re.

dùng tone đô (C5)

dùng tone fa trầm (F4)

Cảm âm độ ta không độ nàng
đành sáo mèo vũ trụ
Đoạn 1: (Mèo Nam)
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Mi Fa Mi Fa Mi Sol,Mi Fa Mi Fa La Sol
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Mi Fa Mi Fa Mi đồ đồ.

Đoạn 2 : (Mèo nữ)
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Mi Fa Mi Fa Mi Sol,Mi Fa Mi Fa Sib Sol
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Mi Fa Mi Fa Mi đồ đồ.

Đoạn 3 : (Mèo Nam)
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Sol Mi Fa Mi Sol,Mi Fa Mi Fa La Sol
Mi Mi Fa Sol Sib Đố, Đố Đố Sib Sol Sib Fa
Fa Fa Sol Sib Sol Sib, Sib Sib Sol Fa Sol Mi
Mi Mi Fa Sol Sib Mi-đồ, đồ đồ Mi Sol Mi Fa
Mi Fa Mi Fa Mi đồ đồ.

Đoạn cuối giống đoạn 2.​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply