Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sáo Trúc Ly Nhân Sầu 离人愁 ❄ ♪ Lý Viên Kiệt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Sáo Trúc Ly Nhân Sầu 离人愁 ❄ ♪ Lý Viên Kiệt

Cảm Âm Sáo Trúc Ly Nhân Sầu 离人愁 ❄ ♪ Lý Viên Kiệt

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm Âm Sáo Trúc Ly Nhân Sầu 离人愁 ❄ ♪ Lý Viên Kiệt

Re fa sol fa sol si la si la fa re
Re fa sol fa sol si la sol sol..fa…do2 re2
Fa re2 do2 si do2, fa do2 re2 sol si
Fa sol re2 , fa2 sol do2re2 … fa.. sol…
Re fa sol fa sol si la si la fa re
Re fa sol fa sol si la sol sol fa…do2 re2
Fa re2 do2 si do2, fa do2 fa2re2 si sol
Fa sol re2 , fa2 sol do2re2 si sol…

Đoạn Kết:

Si sol fasol fa2 re2 si do2
Fa fa2 fa2 si sol
Fa sol fa2 fa sol fa2 re2do2…re2…
Si sol fasol fa2 re2 si do2
Fa fa2 fa2 fa sol
Fa sol re2 fa sol re2 fa sol…
Đoạn cuối thêm lần …
Fa sol re2 fa2 do2 re2 fa2 sol2….
beat tone fa trâm

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi