Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sáo Trúc Mưa Trên Cuộc Tình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Sáo Trúc Mưa Trên Cuộc Tình

Cảm Âm Sáo Trúc Mưa Trên Cuộc Tình

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm Mưa Trên Cuộc Tình (珍惜) – Phiên Âm
Trân trọng (珍惜) – Tô Hữu Bằng (苏有朋)
Note by thaptoan87
, tone Cao (05.2016)
Quy ước:
+ D=ĐỒ, R=RÊ…XB=XI GIÁNG, QUÃNG 2; 3 THÊM SỐ 2; 3…

———————————————–
tíng bó zài zuó rì lí bié de mǎ tou,
S-L-D2-D2-R2-M2-R2-D2-S-L.
hǎo duō mèng céng céng dié dié yòu bān bó,
S-L-D2-D2-R2-M2-S2-L2-S2-M2.
rén zài xī yáng huáng hūn hòu, péi zhe míng yuè děng jì mò__.
M2-S2-L2-S2-M2, -R2-D2-M2-M2-R2-M2-L__
__nián shào chī kuáng yǒu shí nán yù wǎn qiū fēng..
__L-D2-R2-R2-R2-M2-R2-D2-L-D2-R2..
———————————————–
jīng guò nǐ kuài lè shí shǎo fán nǎo duō
S-L-D2-D2-R2-M2-R2-D2-S-L.
jīng guò wǒ qíng shēn yì nóng yuán fèn báo
S-L-D2-D2-R2-M2-S2-L2-S2-M2.
shuí shuō qīng chūn bù néng cuò, qíng yuàn rè lèi bù dī tóu
M2-S2-L2-S2-M2, -R2-D2-M2-M2-R2-M2-L__
zhēn xī céng jīng yōng yǒu céng jīng qiān guò shǒu…
__L-D2-R2-R2-R2-M2-R2-D2-D2-L-D2…
=============================
zhēn xī qīng chūn mèng yì chǎng, zhēn xī xiāng jù de shí guāng.
S2-L2-D3-D3-D3-R3-D3, -L2-S2-L2-L2-L2-S2-M2.
shuí_ néng_ nián_ shào_ bù_ chī kuáng,, dú zì chuǎng dàng..
S2-L2-D3-D3-D3-R3-D3,, -L2-S2-M2-S2..
jiù suàn yuè yǒu yīn hé quē, jiù suàn rén yǒu bēi hé huān.
R2-M2-S2-S2-S2-L2-S2, -D2-R2-M2-M2-R2-L-D2.
shuí néng gòu bù yáng mèng xiǎng zhè zhāng fān..
D2-L2-S2-L2-D3-R3-D2-D2-L-S..
———————————————–
zhēn xī wéi wǒ liú de lèi zhēn xī wéi nǐ de suì yuè,
S2-L2-D3-D3-D3-R3-D3, -L2-S2-L2-L2-L2-S2-M2.
shuí_ néng_ wú_ dòng_ yòu_ wú zhōng,, zhè duàn zhēn guì.
S2-L2-D3-D3-D3-R3-D3,, -L2-S2-M2-S2..
míng tiān hái yǒu yún yào fēi liú zhe tiān kōng péi wǒ zhuī.
R2-M2-S2-S2-S2-L2-S2, -D2-R2-M2-M2-R2-L-D2.
wú yuàn wú huǐ yě shì rén shēng yì, zhǒng měi..
M2-S2-L2-S2-S2-M2-M2-R2-R2-D2-D2..
———————————————–
zhēn xī wéi wǒ liú de lèi, zhēn xī wéi nǐ de suì yuè,
R2-M2-S2-S2-S2-L2-S2, -D2-R2-M2-M2-R2-L-D2.
wú yuàn wú huǐ yě shì rén shēng yì,,, zhǒng,,, měi…!!!
M2-S2-L2-S2-S2-M2-M2-R2-R2-D2-D2…!!!
—————————-
END! (copyright ghi rõ www.thaptoan87.com)

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply