Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello

Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm Sáo Trúc Señorita Shawn Mendes, Camila Cabello
Cảm âm Senorita – Sáo G4 Sol Trâm (Hocthoisao.com)

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re
La Sol La Sol Fa
La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La
Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi, Do Re

La Sol La Sol Fa, La Sol La Sol Fa Fa Mi Re
La Sol La Sol Fa
La Sol La Sib La Sol Fa Re La La La
Do Do Do Do Sol Sol Sol, Fa Mi Do

Mi Fa Mi Re Mi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Fi Fa Re la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Mi Fa Do la Fa Mi Do
Mi Fa Mi Re Do sib Fa Fa Fa
si si Fa Fa Fa
Mi, Fa Mi Fa Mi Do
Mi, Fa Mi Fa Mi Re Re Re

BEAT KARAOKE SENORITA Shawn Mendes, Camila Cabello

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply