Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Sống trong niềm vui

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Sống trong niềm vui

Cảm âm Sống trong niềm vui

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Sống trong niềm vui
cảm âm
Re re re fa sol-la
sol-la Re Re Re si la sol
la la la Re Mi Fa
Re Fa Re Re Fa Fa-Sol Mi
Fa-Sol Fa Fa Fa Mi Re Mi
Do Re Re Re si la sol
sol fa fa fa sol sol-la
sol fa fa sol sol-la re

Dk
Fa Sol-La Fa Sol-La Sol
Fa Mi Re Do Do Re la
Fa Sol-La Fa Sol-La Sol
Fa Mi Re Do Re Mi Re Do Re

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply