Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi – Lm Nguyễn Sang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi – Lm Nguyễn Sang

Cảm âm Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi – Lm Nguyễn Sang

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
sự sống thay đổi
mà không mất đi
<cảm âm>
la (mí rế) đố la la mi la rế fá mi
(si mí) (đố si) la mi sol la (mi la) sol la so. đô đô (mi sol) fa mi
la (mí rế) đố la la sol# la (la đố) fa mi
rê rê rê đo mi la si đố si (si mí) (đô si) la sol# la mi la
đk
la mí rế mí đố la (la đố) rế (si rế) si sol# mi đô mi (la si) mi
la mí rế mí đố la (la đố) rế
sol rế si (si rế) (si la) sol sol la

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply