Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm: Sự Thật Sau Một Lời Hứa
Nguồn: Hoàng Tử Dép Lào Đâu
Đâu cần em cất bước ra đi
Fa đồ fa son đố la la
Mới biết em không về
Đố đố la son fa`
Yêu chi để rồi phải xa lạ
Sib sib fa` fa`la son mi`
Đâu cần em phải nói em yêu anh
Fa đồ fa son đố la la
Sẽ chết khi không có anh
Đố đố la son lá fa`
Rồi thất hứa khi không làm được
fa` rế rế đô đô lá son
Hãy im lặng em nhé vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai
Lá son fa` son la la la la Ree2 fa’ mi2 đô la` đô
Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh
Fa rế đô đô đô đô fa` son lá
Vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa
Đồ lá son fa` son lá la la la la
Anh sẽ không yêu một ai
Rê fa mi đô là đô
Nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi
Đô rế rế rế rế đồ rế mì fa son

Sự thật đã cho anh biết rằng
Đồ đồ fa’ mi rê đô là
Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay
La la sòn la đô la rế đô đô
Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm
Fa rề mi fa, re fa son đố la
Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây
Mi fa’ mi rê đô là là là là đô rế đô
Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy
rê rê đồ rê đồ rê đô ( la –sòn)

Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay
Mi fa’ mi rê đô là là sòn là ,fa` ré đô đô
Anh cố mỉm cười quay đi, nhưng dằm trong tim người có hay
Mi fa mi rề mi fa, rề fa son đố la
Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi
Mi fa’ mi rê đô là là sòn là đô là rế đô
Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.
Rê đồ rê, đồ rê mi fa son
Vậy em hứa để làm gì
Đồ rê mí rê đồ rê

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply