Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Cảm Âm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm Sáo Trúc: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Ruỳè jiàn wēi liáng fánhuā luòdì chéng shuāng
xb -xb -xb -l -xb -l -xb -xb -xb -l -xb
nǐ zài yuǎnfāng tiàowàng hào jìn suǒyǒu mù guāng
d2 -l -l -l -s -l -s -l -l -l -s -l
bù sīliang zì nàn xiāng wàng..
l -f -s,, – s -f -r -f -d -r..
yāo yāo táohuā liáng qiánshì nǐ zěn shě xià
xb -xb -xb -l -xb -l -xb -xb -xb -l -xb
zhè yī hǎi xīn mángmáng hái gù zuò bù tòng bù
d2 -l -l -l -s -l -s -l -l -l -s -l
yǎng bù qiānqiǎng,, dōu shì jiǎxiàng…
xb -l -f -s ,, -s -s -r2 -d2 -r2
—————————————-
ĐK: liáng liáng yèsè wèi nǐ sīniàn chénghé,,
s -r2 -r2 -d2 -r2 -f2 -r2 -d2 -r2 -s,,
huà zuò chūnní hēhùzhe wǒ..
l -l -l -xb -l -r -s -f..
qiǎn qiǎn suìyuè fú mǎn àirén xiù,,
s -r2 -r2 -d2 -r2 -d2 -r2 -f2 -r2,,
piàn piàn fāngfēi rù shuǐliú…
d2 -r2 -f2 -s2, -s2 -f2 -s2…

liáng liáng tiānyì liàn yàn yīshēn huāsè
s -r2 -r2 -d2 -r2 -f2 -r2 -d2 -r2 -s,,
luò rù fánchén shāng qíngzhe wǒ.
. l -l -l -xb -l -r -s -f..
shēng jié yì dù qíng jiénànle zhéjiù de xīn hái yǒu
s -r2 -r2 -d2 -r2 -d2 -r2 -f2 -xb2 -l2 -s2 -f2 -r2 -f2
jǐ fēn qián shēng de hèn…!!!
s2 -r2 -f2 -r2 -f2 -s2 -s2…!!!
(s2 -f2 -r2 -f2,, -xb2 -l2 -f2 -s2…!!!)

yě céng bìn wēi shuāng yě céng yīn nǐ huí guāng
xb -xb -xb -l -xb -l -xb -xb -xb -l -xb
yōuyōu suìyuè màncháng zěn néng làngfèi shíguāng
d2 -l -l -l -s -l -s -l -l -l -s -l
qù liúlàng, qù huàn chéngzhǎng..
l -f -s,, – s -f -r -f -d -r..
———————
zhuózhuó táohuā liáng jīnshēng yù jiàn gǔn tàng
xb -xb -xb -l -xb -l -xb -xb -xb -l -xb
yī duo yǐ fàngxīn shàng zúgòu sān shēng sānshì
d2 -l -l -l -s -l -s -l -l -l -s -l
bèiyǐng chéng shuāng,,, zài shuǐ yīfāng…
xb -l -f -s ,, -s -s -r2 -d2 -r2…
ĐK:….

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply