Hoc Sao Pixcel

Cảm âm tây vương nữ quốc ( Nữ nhi Tình)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm tây vương nữ quốc ( Nữ nhi Tình)

Cảm âm tây vương nữ quốc ( Nữ nhi Tình)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm tây vương nữ quốc ( Nữ nhi Tình)

Đô rê fa son la mi rê đô rê
Fa son la đố rế fa son la sib la
La đố rế đố rế rê la son fa sol
Son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

đố đố rế fá mí rế đố rế
đố đố rế fá mí rế đố la…
đô rê fa son la mi rê đô rê
fa son la đố rế fa son la sib la
la đố rế đố rế, rê la son, fa son
son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

Đô rê fa son la mi rê đô rê
Fa son la đố rế fa son la sib la
La đố rế đố rế rê la son fa sol
Son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

đố đố rế fá mí rế đố rế
đố đố rế fá mí rế đố la…
đô rê fa son la mi rê đô rê
fa son la đố rế fa son la sib la
la đố rế đố rế, rê la son, fa son
son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

đố đố rế fá mí rế đố rế
đố đố rế fá mí rế đố la…
đô rê fa son la mi rê đô rê
fa son la đố rế fa son la sib la
la đố rế đố rế, rê la son, fa son
son-la rê đô rê mi fa son rê fa…

beat video có cảm âm
dùng sáo trúc tone đô C5

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply