Hoc Sao Pixcel

Cảm âm thần thoại

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm thần thoại

Cảm âm thần thoại

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm thần thoại

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề

rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa

beat thần thoại tone đô
http://adf.ly/1Q8Ctl
beat si giáng
http://adf.ly/1Q8CiJ

sheet chuẩn https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-than-thoai.928/

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply