Hoc Sao Pixcel

CẢM ÂM THẰNG CUỘI (Nhạc phim Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
CẢM ÂM THẰNG CUỘI (Nhạc phim Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)

CẢM ÂM THẰNG CUỘI (Nhạc phim Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CẢM ÂM THẰNG CUỘI
Nhạc phim Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa
Lặng im ta nói Cuội nghe
Fa sol dó, dó dó-ré fa-sol dó
“Ở cung trăng mãi làm chi”
Dó ré fá fá fá-sól dó-ré fá
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa

beat tone đô
http://adf.ly/1QJfLt

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply