Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thằng hề khóc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Thằng hề khóc

Cảm âm Thằng hề khóc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
THẰNG HỀ KHÓC – DƯƠNG565
do2 re2 do2 si la son, mi son la son fa son, la la la sònb do2 si la
do2 re2 do2 si la son, mi son la do2 si son, la la la son do2 si la
ĐK :
re2 mi2 fa2 mi2 re2, mi2 fa2 mi2 re2 do2, fa2 mi2 re2, do2 do2 sib la son la
re2 mi2 fa2 mi2 re2, son2 fa2 mi2 re2 do2, fa2 mi2 re2, re2 son2 fa2 mi2 fa2 mi2
fa2 mi2 re2, re2 do2 sib la son la, re2 re2 re2 do2 re2 re2
fa2 mi2 re2, re2 do2 sib la son la, re2 re2 re2 do2 re2 re2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply