Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thánh tâm ghêsu vua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Thánh tâm ghêsu vua

Cảm âm Thánh tâm ghêsu vua

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Thánh tâm ghêsu vua

la la sib sol la fa sol-fa rê
fa rê fa la sol fa mi la
la rế rế fá rế đố rế-đố la đố rế
rế la sib sol la fa rê fa (mi-fa-mi) rê

đk
rế-fá rế đố la fa sol fa rê
rê fa đô fa la fa-sol la-sol fa-sol la
rê đô rê fa la la la la đố đố rế
đố-rế đố la sol fa sol la fa (mi-fa-mi) rê

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply