Hoc Sao Pixcel

Cảm âm The last of the mohicans

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm The last of the mohicans

Cảm âm The last of the mohicans

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm The last of the mohicans

F (MFM) R R… R F MFS
F S L… S F M F S… (MFM) R
F (MFM) R R… R F MFS
F S L… S F M F S… (MFM) R

F’ L (F’M’R’) L… R’ F’ (M’F’S’)
(F’S’L’) S’ F’ (M’F’S’)… (MM’) R’

F (MFM) R R… R F MFS
F S L… S F M F S… (MFM) R

F’M’R’ (D’R’) D’ L
F’M’R’ (D’R’) D’ L
F’S’L’ S’F’ (M’F’S’)… M’R’
R’​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply