Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thiên Nhược Hữu Tình.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Thiên Nhược Hữu Tình.

Cảm âm Thiên Nhược Hữu Tình.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Thiên Nhược Hữu Tình.
Note: Ngấn Lệ Sầu.

M L L L X D’ X L S S L X L M M R M.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply