Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thời Quan Bút mặc (OST phim tru tiên thanh vân)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Thời Quan Bút mặc (OST phim tru tiên thanh vân)

Cảm âm Thời Quan Bút mặc (OST phim tru tiên thanh vân)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Thời Quan Bút mặc
(OST phim tru tiên thanh vân)
trích facebook.com/camamqn

M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, D2 Si S R M…M
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, M2 R2 Si S L…L
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, D2 Si S R M…M
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, M2 R2 Si S L…L

L Si D2, R2 D2 Si, R2 M2 F2….M2
R2 D2 Si Si, D2_R2_M2…
L Si D2, R2 D2 Si, R2 M2 F2 S2 F2 M2
R2 D2 Sib F2 M2 R2 M2
ĐK:
M Si….D2 L, L M2…F2 R2
R2 S2…F2 R2 M2…M2
M Si…D2 L, L M2…F2 R2
R2 M2 F2 Si, D2 R2 M2 L…
Si D2 R2 S# L Si L…

Đoạn sau thổi từ 4 dòng của đoạn 1 thổi hết đến ĐK rồi đến cao trào thì thổi tiếp ĐK.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply