Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Thương về miền Trung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Thương về miền Trung

Cảm âm Thương về miền Trung

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Thương về miền Trung
Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL LA
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL MI
Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương
MI MI2 SOL2 LA DO RE RE DO RE
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
MI2 MI LA SI SI LA SI
cho nhắn đôi lời.
LA SI FA MI
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL LA
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL MI
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
MI MI2 SOL LA DO RE RE DO RE
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
MI2 MI LA SI SI LA SI
Xa rồi còn đâu.
LA SI FA MI

Em ơi! Chờ anh về
DO2 DO2 LA SI LA
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
LA MI LA SOL DO2 MI2 LA SOL
Đêm nao trăng thề,
SI SI LA FA
đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.
FA MI FA SI SI MI FA SI
Em biết chăng em
SI MI DO SI
Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL LA
Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường
DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL MI
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương
MI MI2 SOL LA DO RE RE DO RE
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông. Tôi vẫn còn thương.
MI2 MI LA SI SI LA SI. LA SI FA MI

beat dùng sáo trúc tone son trầm G4

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply