Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tiếng Gọi Fatima

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tiếng Gọi Fatima

Cảm âm Tiếng Gọi Fatima

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
TIẾNG GỌI FATIMA
trích bạn Anthony Đào Duy

Xưa trong làng Fatima
L LS M, L L L
có Đức Mẹ Maria.
D2 D2 L, R2 R2 R2
Mẹ đến với đời, Mẹ nói với người những lời bao sắt son,
R2 M2 R2 D2, L D2 L M, MR D L D2 SI
những lời của Mẹ ru con.
SI L S L S M S L

ĐK:

Mẹ nhắc người ăn năn thống hối,
L M2 D2 R2 R2 M2 M2
hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.
M2 R2 R2 SI SI D2 D2
Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều.
D2 SI L S# L F M
Hãy sùng kính Trái Tim Mẹ yêu.
M M D2 D2 SI L S L.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply