Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình ca tri ân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình ca tri ân

Cảm âm Tình ca tri ân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
TÌNH CA TRI ÂN.
1.
Con hát bài tình ca, muôn đời tri ân chúa cả.
Re2 fa2 do2 la1 re2,do2 sol1 do2 do2 re2-do2 la1-re2
qua bao nỗi gian nan, âm vang chúa vẫn tuôn tràn.
Si1 si1 la1-re2 si1 la1,sol1 sol1 la1 sol-la1 sol1-fa1 re1
đời con như hạt suơng rơi, mây vương tơ trời xa xăm dịu dợi.
La1-re2 mi2 re2 la1 re2-mi2 mi2, mi2 mi2 mi2-re2 do2 re2 re2-do2 la1-sol1 la1.
nhưng chúa đã đổi đời, cho con nên lời ngợi ca âm khúc.
La1 re2 la1-re2 la1 sol1, sol1 sol1 fa1 re1 fa1 sol1 la1 do2.
này con hát bài tình ca, đến muôn đời xin tạ ơn cha.
La1-re2 mi2 sol2 la1 re2 mi2, sol2 mi2-re2 do2 re2 sol1-la1 re2-do2 re2.

Như nắng xuân bừng lên, tuơi hồng muôn hoa thắm nở.
Re2 fa2 do2 la1 re2,do2 sol1 do2 do2 re2-do2 la1-re2
tay chúa đỡ nâng con, đưa con tới ánh sáng ngời.
Si1 si1 la1-re2 si1 la1,sol1 sol1 la1 sol-la1 sol1-fa1 re1
đời con như hạt mưa thu, giông qua gió nhẹ xa đưa mịt mù.
La1-re2 mi2 re2 la1 re2-mi2 mi2, mi2 mi2 mi2-re2 do2 re2 re2-do2 la1-sol1 la1.
nhưng chúa đã vô tình, cho con nên bàn tâm giao nghĩa khúc.
La1 re2 la1-re2 la1 sol1, sol1 sol1 fa1 re1 fa1 sol1 la1 do2.
này con vẫn lời ngợi ca, tiếng cảm tạ suốt đời vang xa.
La1-re2 mi2 sol2 la1 re2 mi2, sol2 mi2-re2 do2 re2 sol1-la1 re2-do2 re2.

ĐK:
Tình thương chúa vẫn muôn đời bao la.
Fa2 sol2 la2 la2 sol2 fa2 sol2 sol2 sol2.
hồng ân chúa cả một đời cao xa.
Re2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 mi2 mi2.
lòng nhân chúa ôi thiết tha hải hà.
Do2 re2 mi2 mi2 fa2 mi2 do2 la1.
này đời con cất lên bài tình ca.
Re2 fa2 sol2 la2 fa2 re2 fa2 sol2.
tạ ơn chúa muôn lời vang ca.
Fa2 sol2 la2 fa2 la1 re2-mi2 mi2.
tình yêu mên không hề phôi pha.
Fa2 sol2 la2 mi2 la1 re2-do2 re2.

2). (Câu 2 tương tự câu 1)

Như sóng lộc Triều Nguyên vô vàng ơn thiên
tuôn đỗ, khi trong cõi hư vô cho con nên vóc
nên hình, tình yêu ôi thật cao siêu thương con
chúa chịu bao nhiêu khổ sầu, đời những nỗi
cơ cầu yêu thương thắm màu tình ngay ai
thấu, đời con dẫu nhiều khổ đau vẫn suốt đời với lời tri ân.
Tình thương chúa vẫn muôn đời bao la, hồng
ân chúa cả một đời cao xa lòng nhân chúa ôi
thiết tha hải hà, này đời con cất lên bài tình
ca tạ ơn chúa muôn đời vang ca, tình yêu mến
không hề phôi pha, tình yêu mến … không hề phôi pha.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply