Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình Cha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình Cha

Cảm âm Tình Cha

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
TÌNH CHA

Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Pha si đô2 rê2 si la đô2 si
Ngọt ngào như nưoc trôi đầu nguồn
Rê pha si la đô2 si pha mi
Suốt đời vì con gian nan
Pha rê pha pha si si
Ân tình đậm sâu bao nhiêu cha hỡi cha già dấu yêu
Si pha si mi2 mi2 mi2 pha2 rê2 si rê2 đô2
Và còn nhớ muốn con được lớn khôn
Pha si đô2 pha2 rê2 la đô2 si
Còn nhớ những ngày ấy những đêm trường giá lạnh
Pha-si pha2 mi2 rê2 pha2 rê2 si son si pha
Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Pha-si mi2 si si-mi2 mi2 si rê2 pha-si pha mi
Nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian
Si rê pha pha pha si đô2 rê2 si rê2 mi2 mi2 mi2 rê2 pha2 pha2 pha2 rê2 mi2 pha2-pha2 rê2 si pha pha si đô2 đô2-pha2 đô2 la đô2 si
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm
Rê-rê pha si la đô2 si son mi
Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim
Pha rê pha si si si si pha si mi2 mi2 mi2
Cha hỡi cha già dấu yêu
Mi2 pha2 rê la đô2 si

Beat video kèm cảm âm
dùng sáo son trầm khớp beat


Cảm âm Tình Cha

Viết thường bát độ 1.
Viết hoa bát độ 2.
Dấu (-) vuốt.
Sáo 6 lổ Đô# các bạn bịt nửa lỗ nốt Đô 2
( ko được thì cứ thổi nốt Đô bình thường thôi, nghe cũng tạm ổn).

Đ1:

la Rế Mí Mí-Fá Mí-Rế Đố# Rế-Mí Rế
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
fa la Rế Đố# Mí Rế la la-sol
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
sol-la fa sol-la Rế Rế Rế
Suốt đời vì con gian nan,
Rế la Rế Fá-Sol’ Sol’ Sol’
Ân tình đậm sâu bao nhiêu,
Sol’ Sol’-Lá Fá Rế Fá Mí
Cha hỡi Cha già dấu yêu

Đ2:

la Rế Mí Mí-Fá Mí-Rế Đố# Rế-Mí Rế
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
fa la Rế Đố# Mí Rế la la-sol
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
sol-la fa sol-la Rế Rế Rế
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha,
Rế la Rế Fa-Sol’ Sol’ Sol’
gian khổ ngày đêm chăm lo
Sol’ Sol’-Lá Fá Đố# Mí Rế
Mong muốn con được lớn khôn

ĐK:

la-Rế Lá Sol’ Fá Lá Fá Rế sib sib-Rế la
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
la-Rế Sol’ Rế Rế-Sol’ Sol’ Rế Rế-Fá la-Rế la fa
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
rê fa la la la Rế Mí Fá
Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói:
Rế Fá Sol’ Sol’ Sol’ Fá Lá
Này con yêu ơi…Con hãy nhớ..
Lá Lá Fá Sol’ Lá Fá Rế sib-la
hãy nhớ… lời Cha sống cho nên người
la Rế Mí Mí-Lá Mí Đô# Mí Rế
và con hãy chớ bao giờ dối gian
fa fa-la Rế Đố# Mí Rế sib al-sol
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
sol-la fa fa-la Rế Rế Rế Rế
Những lời của Cha năm xưa
Rế la Rế Fá-Sol’ Sol’ Sol’
Con nguyện ghi sâu trong tim
Sol’ Lá Fá Đố# Mí Rế
Cha hỡi Cha già dấu yêu…
nguồn Tổng hợp cảm âm cho tiêu, sáo

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply