Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình Chúa và quê hương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình Chúa và quê hương

Cảm âm Tình Chúa và quê hương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Tình Chúa và quê hương
trích bạn Anthony Đào Duy

R2 R2 R2 D2 R2, D2 F2 F2 L D2 R2
S D2 D2 F-R F S
L S S L L-D2 F RR2 R-F2 D2 L Đ2-R2 R2R2 R-F2 D2 L Đ2-R2 R2

SL L L, L S L R F
S F R D L-D2 L S L
D2 D2 D2 F F D2 R2
F S FS L SF R
S L D2, L S L
D2 R2 F2, R2 D2 R2…….

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply