Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình Ngài Yêu Con

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình Ngài Yêu Con

Cảm âm Tình Ngài Yêu Con

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Tình Ngài Yêu Con
fa fa sol đố đố đố đố rế-fá sib đố
fa fa sol la la la sol đố đố la-sol fa fa
sol sol-la rế rế đố đố sib sib rế sol-sib đố
đố la la la đố fa-la sol-fa đô đô đô sol sol đố la-sol fa fa

Đk
fá fá đố đố đố la sib đố đố rế sol sol
mi fa sol la sib sol sol đố
fá fá đố đố đố la sib đố đố rế sol sol
sol fa sol la sib sol đố fa

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply